Cysylltwch  Ni

Oherwydd cynnydd mewn pwysau, o ganlyniad i Coronavirus (COVID-19), hoffwn eich hysbysu nad yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn gallu cefnogi lleoliadau Profiad Gwaith nes bydd rhybudd pellach.

Cysylltwch â ni i gael gwybod am gyfleoedd i ddod i weithio i ni. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r swyddi sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd, neu i drefnu  ymweliad i weld ein cyfleusterau, anfonwch e-bost: RecruitmentEnquiries.ABB@wales.nhs.uk neu ffonio 01495 745805 Opsiwn 3.

Mae pob swydd wag yn cael ei hysbysebu ar wefan swyddi’r GIG, NHS JOBS. Ewch i’r safle swyddi i gael rhestr lawn o’n swyddi gwag cyfredol ar gyfer pob grŵp staff a phob swydd. Ar y wefan fe welwch chi ddisgrifiadau swydd a manylebau’r person ar gyfer pob swydd. Hefyd ceir manylion am ddyddiadau cau.

CYSYLLTWCH Â NI

Os oes gennych gwestiwn penodol ynghylch cyfleoedd yn unrhyw un o’n meysydd arbenigol, defnyddiwch y ffurflen isod.

Contact Us
reCAPTCHA