Ein Gwerthoedd

Rydym ni eisiau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan fod yn lle braf i weithio sy’n rhoi boddhad i bobl.

EIN GWERTHOEDD

Rydym ni eisiau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan fod yn lle braf i weithio sy’n rhoi boddhad i bobl. Rydym ni’n gwybod bod staff a chleifion yn ymateb yn gadarnhaol os ydynt yn teimlo y cânt eu gwerthfawrogi.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn disgwyl safonau ymddygiad uchel o ran trin cleifion, eu teuluoedd, y cyhoedd a chydweithwyr gyda pharch ac urddas bob amser. Mae disgwyl i bob aelod o staff ymgymryd â’u swyddogaethau gydag ymroddiad ac ymrwymiad i’r GIG a’i werthoedd craidd. Y Tîm o Uwch-reolwyr.

I wybod mwy am ein gwerthoedd, cliciwch ar y ddolen isod.

Download Icon