Ein Gwasanaethau

Mae gan y Bwrdd Iechyd ddau ysbyty cyffredinol dosbarth mawr a dau ysbyty cyffredinol lleol sy’n darparu’r ystod lawn o wasanaethau meddygol a llawdriniaethol acíwt. Caiff y rhain eu cefnogi gan rwydwaith o ysbytai cymunedol ac iechyd meddwl a lleoliadau gofal dydd.

YSBYTAI DOSBARTH A LLEOL CYFFREDINOL

RHWYDWAITH O YSBYTAI CYMUNEDOL AC IECHYD MEDDWL A LLEOLIADAU GOFAL DYDD