Swyddi Sy’n Wag Ar Hyn O Bryd

Pa un a ydych chi’n chwilio am yrfa newydd neu’n awyddus i ymuno â ni gyda phrofiad helaeth, gallwn eich cefnogi i ddatblygu eich gyrfa ymhellach. Cysylltwch â ni a gyda’n gilydd gallwn benderfynu ble sy’n addas i chi.

Gweinyddwr a Chydlynydd y Gwasanaeth Dadebru

Ysbyty St Woolos

Cymerwch olwg ar ein swydd yr wythnos. I gael rhagor o wybodaeth am y swydd wag hon, cliciwch ar y ddolen hon:

Hysbysebir ein holl swyddi gwag ar NHS Jobs. Ewch i’r wefan swyddi am restr lawn o’n holl swyddi gwag presennol ar gyfer pob grŵp staff a phob math o swydd. Ceir disgrifiadau swydd a manylebau person ar gyfer pob swydd ar y wefan, yn ogystal â manylion am ddyddiadau cau.

Mae ein holl swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar NHS Jobs. Ewch i'r wefan swyddi am restr lawn o'n holl gyfredol
swyddi gwag ar gyfer pob grŵp staff a phob rôl. Ar y wefan fe welwch y disgrifiadau swydd a
manylebau person ar gyfer pob swydd, yn ogystal â manylion am ddyddiadau cau.
Contact Us
reCAPTCHA