Diwrnodau Agored

Beth am ddod i ymweld â ni ar un o’n diwrnodau agored  i gael syniad gwirioneddol o fywyd yn yr ysbyty? Ceir gwybodaeth isod am ddigwyddiadau sydd ar fin cael eu cynnal.

Os ydych yn chwilio am ddechrau gwych i yrfa , dyma’r lle i chi. Rydym ni eisiau i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan fod yn weithle sy’n cynnig mwynhad a boddhad. Rydym yn gwybod bod teimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi yn y gwaith yn cael effaith gadarnhaol ar staff a chleifion.

Diwrnodau Agored sydd ar fin cael eu cynnal

 

Cofrestrwch eich diddordeb

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am y swyddi gwag sydd wedi eu hysbysebu ar y wefan, anfonwch e-bost i abb.recruitmentprojects@wales.nhs.uk

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, ac i drefnu amser, cofrestrwch eich diddordeb ar y ffurflen isod.

DEWISWCH Y DIWRNOD Y MAE GENNYCH DDIDDORDEB MEWN DOD IDDO
Open Day Form
reCAPTCHA