Gyrfaoedd

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mae gennym amrywiaeth eang o swyddi, yn y Gwasanaethau Gwyddoniaeth Iechyd, Gwaith Gweinyddol a Gweithwyr Iechyd Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. I gael gwybodaeth ynghylch y swyddi hyn cliciwch ar y blychau gwybodaeth isod.

Dewch o hyd i’ch cam yrfa nesaf yn y GIG