Recriwtio Rhyngwladol

Os ydych yn byw ac yn gweithio y tu allan i’r DU ar hyn o bryd, yna rydym wedi crynhoi rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol isod ynghylch Llwybrau Gyrfaol a’r wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â Brexit.