Banc Adnoddau a Meddygol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cynnig cyfleoedd i weithio yn y Banc Adnoddau, neu i hefyd weithio fel locwm achlysurol.